Lustrum loose ticket sale
11 februari 2020
Corona-virus
12 maart 2020
Lustrum loose ticket sale
11 februari 2020
Corona-virus
12 maart 2020
Show all

Bestuur 51 gezocht!

Vind jij SVU Volleybal de allermooiste club die er is? Ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken? En denk jij dat je volgend jaar misschien nog wel wat uurtjes over hebt om je in te zetten voor SVU? Dan is een bestuursjaar bij SVU misschien echt wat voor jou!

Naast je eigen ‘volleybalteam’ zal je in het seizoen ‘20-’21 nóg een team hebben: het bestuursteam. Samen zorg je ervoor dat alles binnen de club goed geregeld is. Naast een bijdrage voor de club kan het ook een leerzaam jaar voor jezelf zijn waar je leert vergaderen, samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen en nog veel meer. Als je nog geen genoeg van SVU kon krijgen, is een bestuursjaar misschien echt wat voor jou!

Hieronder kan je de verschillende profielschetsen lezen van alle functies. Mocht je nou meer willen weten, spreek dan een huidig bestuurslid aan. Zij kunnen je alles vertellen over hun ervaringen binnen het bestuur. Voor de meeste functies staat ongeveer tussen de 15-20 uur geschreven en is officieel gezien part-time. Als je wil kan je er natuurlijk veel meer tijd in steken! Let wel op, bij deze tijd is zijn de biertjes na de training, lekker socializen tijdens thuisspeeldagen een aanmoediging tijdens eventuele PD-wedstrijden niet meegerekend. 

Spreekt je dit nou aan, stuur dat je CV en motivatiebrief naar: INFO@SVUVOLLEYBAL.NL. Zorg dat in de motivatiebrief naar voren komt waarom je in het bestuur wil, welke functie(s) je het leukst lijken, en wat je graag nog binnen SVU zou willen zien/wat je graag zou willen veranderen. Let op, de deadline is ZONDAG 12 APRIL 23.59.

Na het opsturen deze gegevens zal je worden uitgenodigd voor een skypegesprek in april of mei, en wie weet wordt jij dan gepresenteerd als lid van bestuur 51 gedurende de ALV op 18 mei!

*Bier of andere lekkernijen schijnen niet te helpen om een streepje voor te krijgen bij het huidige bestuur en de raad van commissarissen, maar je kan het altijd proberen!

Profielschets – Voorzitter

Functie: Voorzitter 
Dit jaar is deze functie vervuld door Niels Dijkshoorn. Deze functie is voor een alleskunner die goed inzicht heeft in wat er gedaan moet worden, en hoe hij/zij deze taken het beste kan verdelen. Als voorzitter heb je altijd oog op de toekomst en kijk je hoe je hierin het beste structuur kan bieden voor je bestuur. Jij bent de eind-eind-eind verantwoordelijk binnen SVU, het is daarom jouw taak om te zorgen dat iedereen zijn of haar functie binnen het bestuur maar ook binnen commissies het beste uitvoert. 
Duur van de functie: 1 jaar
Geschatte werkdruk: De functie heeft een vrij constante drukte. Deze bedraagt ongeveer 10  uur per week.
Aansturing door: Als voorzitter stuur je de overige bestuursleden en de Commissiecoördinator aan. Echter doen zij ook veel op eigen initiatief. Je moet als voorzitter wel controleren of iedereen goed z’n taken doet! Let op, als voorzitter mag je natuurlijk de leiding nemen, maar besturen doe je met ze allen, luister goed naar je bestuursleden.

Verantwoordelijkheid: 

 • Aanspreekpunt van het bestuur voor mensen binnen en buiten de vereniging.
 • Plannen en voorzitten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. 
 • Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de club, zowel op volleybalgebied als op het gebied van andere (feest)activiteiten, toernooien, enz. 
 • Verantwoordelijkheid voor waarborgen en uitvoeren van het beleid. En nog belangrijker, het communiceren ervan. 
 • Communicatie met commissie coördinator en commissies. 

Bevoegdheden: 

 • Opstellen clubbeleid in overleg met overige bestuursleden.
 • Stem in bestuursvergadering (doorslaggevend indien een stemming gelijk eindigt).
 • Bevoegdheid om officiële documenten namens de club te tekenen zoals contracten van trainers en financiële documenten.

Taken:

 • Plannen en voorzitten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Tevens communicatie over de ALV naar de leden toe.
 • Plannen van overleg met het sportcentrum aan het einde van het seizoen om afspraken te maken voor het volgend seizoen, en er voor zorgen dat deze afspraken ter uitvoer worden gebracht.
 • Contact met Michael van het Sportcentrum houden: teamhap, happy hour, feesten, materialen etc. 
 • Samen met Hoofd TC trainers aanstellen
 • Opstellen en naleven van het clubbeleid en er op toe zien dat ook anderen dit doen.
 • Knopen doorhakken.
 • Opzetten en ondersteunen van commissies, en waar nodig of gewenst, zelf actief deelnemen in een commissie. Voorzitten van de promotiecommissie.
 • Maken van de how-to-survive SVU Manual.
 • Bijwonen en voorzitten van en eigen praatje houden tijdens ALV.
 • Bij elkaar houden van het bestuur. 
 • Aanvoerdertraining organiseren.
 • Bestuur enquête organiseren.
 • Helpen van andere bestuursleden indien nodig.
 • Evaluatie houden met bestuursleden.

Eigenschappen:

 • Accuraat
 • Flexibel / vindingrijk
 • Betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogend
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Relativerend vermogen 
 • Gevoel van overzicht
 • Stressbestendig

Profielschets – Secretaris

Functie: Secretaris
Dit jaar is deze functie uitgevoerd door Casper Donker. Als secretaris ben je de harde werker die vooral achter de schermen opereert. Naast de notulen schrijven heb je veel een-op-een contact met aanvoerder, andere verenigingen en de Nevobo. Als secretaris mag je lekker veel typen en mooie schema’s maken om alle informatie die je binnen krijgt snel te verwerken en overzichtelijk kan delen met je andere bestuursleden.  
Duur van de functie: 1 jaar
Geschatte werkdruk: Tijdens de piekperiode ± 15 uur per week. Dit zal vooral in het begin van het seizoen zijn. Augustus-september is even bikkelen. Daarna neemt de druk af en zal de werkdruk rond de 10 uur per week liggen.
Aansturing door: Aansturing zal voornamelijk door de voorzitter zijn. Je zal echter ook veel op eigen initiatief doen. De Secretaris is belast met een relatief overzichtelijk takenpakket waardoor veel op eigen inzicht gedaan kan worden. Verder veel contact met alle bestuursleden, aanvoerder en het sportcentrum om tot de juiste afstemming te komen. 

Verantwoordelijkheid:

 • Aanspreekpunt van het bestuur voor mensen binnen en buiten de vereniging.
 • Bijhouden ledenadministratie.
 • Verantwoordelijkheid voor het in- en uitschrijven van leden bij de Nevobo en het aanmelden van de teams voor de competitie.
 • Zaalbeschikbaarheid doorgeven aan de Nevobo en het Sportcentrum
 • Beheren en op peil houden van de kledingvoorraad en uitgifte van kleding aan nieuwe leden.

Bevoegdheden:

 • Opstellen clubbeleid in overleg met overige bestuursleden.
 • Stem in bestuursvergadering.
 • Toegang tot ledenadministratie van de vereniging binnen de Nevobo (Sportlink en teamopgave op nevobo.nl).
 • In- en uitschrijving van leden en teams bij Nevobo.
 • Het verzetten van wedstrijden.

Taken:

 • Ontvangen, verwerken en (indien nodig) beantwoorden van alle binnenkomende post en e-mail.
 • Notuleren tijdens ALV en bestuursvergaderingen.
 • Afnemen en verwerken van jaarlijkse bestuursenquête (tijdens ALV in mei)
 • Up-to-date houden van (oud) leden bestand.
 • Sterrensysteem bijhouden.
 • Aan- en afmelden van leden en inschrijven van teams voor competitie en beker/ nieuwjaarstoernooi bij de Nevobo. 
 • Contact houden met aanvoerders (over o.a. wedstrijden en inschrijven nieuwe spelers)
 • Wedstrijden verzetten.
 • Uitdelen wedstrijdkleding en spelerskaarten.
 • Ledenadministratie onderhouden.
 • Opstellen en naleven van het clubbeleid en er op toe zien dat ook anderen dit doen.
 • Bijwonen van en eigen praatje houden tijdens ALV.

Eigenschappen/kenmerken:

 • Accuraat
 • Flexibel
 • Betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogend
 • Werkt graag met systemen en structuren
 • Liefde voor schema’s en mailtjes
 • Typtalent
 • Bij voorkeur een beetje taalgevoel

Profielschets – Penningmeester

Functie: Penningmeester
‘Does money stuff’. Jorn Angenent was dit jaar de Penningmeester. In deze functie functioneer je zowel voor- als achter de schermen. Zo ben je veel bezig in excel bestanden en overzichten om je grootboeken bij te werken, maar ben je ook onder de leden om informatie van de leden te verzamelen (zoals hun betaalgegevens). Ook begeleidt je commissies op financieel gebied en ben je dus op alle fronten binnen de club zichtbaar. Maak je geen zorgen, je bent ook algemeen bestuurslid en springt bij waar nodig. 
Duur van de functie: 1 jaar
Geschatte werkdruk:  Begin van het seizoen iets drukker, denk hier aan ongeveer 10 uur per week. Rond het IT een piekperiode, aan het einde van het seizoen iets rustiger en meer tijd om je overige bestuursleden te helpen.
Aansturing door:  De voorzitter, echter, je hebt een erg zelfstandige functie. Eventuele aansturing en begeleiding gebeurd door de voorzitter. Ook heb je de Kascommissie die je elk jaar voor de ALV controleert.

Verantwoordelijkheid: 

 • Hoofdelijk aansprakelijk voor de financiën van de vereniging.
 • Beheren van de financiën van de volleybalvereniging.
 • Uitstippelen financieel beleid.
 • Innen van tikkies.
 • Betalen van facturen.

Bevoegdheden: 

 • Beheer financiën.
 • Vaststellen beleid samen met bestuur.
 • Stem in bestuursvergadering.
 • Uitdelen van automatische incasso’s.

Taken:

 • Innen contributie, tikkies, sponsergelden etc.
 • Opstellen jaarlijkse begroting en begroting IT.
 • Opstellen jaarrekening.
 • Begrotingen controleren van commissies.
 • Begeleiden van commissies bij het opstellen van begrotingen en andere financiële aspecten.
 • Controleren van financiële uitgaven van commissies.
  • Contributie en betalingen voor activiteiten van leden innen.
  • Samen met de Commissaris Externe Zaken zoeken naar mogelijke sponsors.
 • Opstellen en naleven van beleid samen met andere bestuursleden.
 • Algemene bestuurstaken.
 • Contact onderhouden met Leo/Michael (Sportcentrum)
 • Bijwonen ALV en praatje houden.
 • Facturen opstellen.
 • Betalen trainers.
 • Postvakje controleren.
 • Beheer archief.

Eigenschappen:

 • Punctueel
 • Overtuigend en vasthoudend
 • Praktisch
 • Financieel inzicht
 • Organisatorisch 
 • Goed met cijfertjes

Profielschets – Hoofd TC

Functie: Hoofd TC 
Als Hoofd TC heb je één van de, misschien wel de meest, publieke functie van de vereniging. Dit jaar werd deze functie bekleed door Nynke Broekhuis. Lopend door de zaal ben je verantwoordelijk voor al het materiaal (o.a. het ballenbeleid), de trainers, trainingstijden, en de bijpassende trainingsschema. Tijdens wedstrijddagen ben je vooral bezig met scheidsrechters. Deze combinatie van spelers, trainers en scheidsrechter zorgen ervoor dat je bijna iedereen binnen de club binnen no-time kent en je met iedereen een makkelijk praatje kan maken. Met een liefde voor schema’s en puzzels en een beetje sociale vaardigheden zal je al een heel eind komen. 
Duur van de functie: 1 jaar
Geschatte werkdruk: De functie van Hoofd TC heeft aan het begin van het seizoen te maken met een grote piek. In augustus-september ben je heel veel met SVU bezig. Alles loopt neemt de druk iets af naar ongeveer 10 uur per week. Aan het einde van het seizoen kan je nog een kleine eindsprint verwachten waar de werkdruk naar 15 uur per week gaat.
Aansturing door:  Als Hoofd TC sta je in nauw contact met de voorzitter. Deze helpt en begeleidt je waar nodig. Zelf geef je leiding aan de technische commissie (8 leden). 

Verantwoordelijkheid: 

 • Samen met de TC een teamindeling presenteren. 
 • Scheidsrechters verzamelen en indelen.
 • Scheidsrechterscursus. 
 • Trainers verzamelen en indelen.

Taken Hoofd TC:

 • Controleren werkzaamheden TC’s
 • Trainers aanstellen
 • Ondersteuning trainers waar nodig
 • Trainersbijeenkomst(en) organiseren
 • Beleid m.b.t. toekomstvisie SVU bepalen en uitvoeren. (op volleybaltechnisch gebied, in overleg met de voorzitter) 
 • Trainersenquête houden.
 • Gesprekken voeren met trainers.
 • Materiaal beheer (en contact hierover met het Sportcentrum)
 • Organiseren scheidsrechter cursussen gedurende het seizoen.
 • Alle teams inschrijven op thuiswedstrijden om te fluiten.
 • Heel veel appjes sturen, mailtjes sturen, en telefoontjes plegen.
 • VS3 begeleiden, communiceren, nieuwe scheidsrechters werven. Opleiding en aanwijzing van wedstrijden gaat via de bond, maar er moet wel iemand coördineren en er moeten elk jaar weer mensen opgeleid en gemotiveerd worden.
 • VS2 opleiden, communiceren, werven. Opleiden in principe binnen de vereniging regelen (evt samen met andere verenigingen).
 • Opstellen en naleven van beleid samen met andere bestuursleden.

Eigenschappen:

 • Enthousiast
 • Betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogend
 • Organisatietalent. 

Profielschets – Commissaris Externe Zaken

Functie: Commissaris Externe Zaken (wordt vaak in de volksmond Externe Zaken genoemd) 
Dit jaar is deze relatief nieuwe functie (nog maar 2 jaar bestaand) uitgevoerd door Lisanne van der Pal. In deze functie ben je vooral achter de schermen bezig om de zaken goed te regelen. Mailtjes sturen, en bellen met sponsoren gebeurd maandelijks en je bent dan ook niet op je mondje gevallen. Binnen het bestuur ben je over het algemeen van alles op de hoogte en spring je bij waar nodig. Alle update, info’s en overige informatie die je verzameld kan je goed samen vatten en op de website gooien of op Facebook. Je begeleidt overige commissies waar nodig bij de organisatie van hun promo. 
Duur van de functie: 1 jaar
Geschatte werkdruk: De functie heeft een vrij constante drukte. Deze bedraagt ongeveer 8 uur per week.
Aansturing door:  De voorzitter stuurt in principe aan maar deze functie heeft veel ruimte voor eigen invloed. Jij als commissaris kan bepalen met welke bedrijven, doelgroepen & organisaties we in zee gaan. Het is dus meer in samenwerking met de voorzitter. Ook heb je nauw contact met de penningsmeester, deze kan jou ook waar nodig helpen bij financiële deals. 

Verantwoordelijkheid: 

 • Communicatie vanuit SVU Volleybal naar sponsoren en alle andere relaties. 
 • Aanspreekpunt van het bestuur voor die (zakelijke) relaties van de vereniging.
 • Het beheer van de SVU-website
 • Het beheer van de SVU sociale media, zoals de verschillende Facebook pagina’s en Instagram.
 • Voorzitter van de promocie. 

Bevoegdheden: 

 • Stem in bestuursvergadering.
 • Opstellen clubbeleid in overleg met overige bestuursleden.
 • Promobeleid uitzetten.
 • Promoplannen indelen. 

Taken:

 • (Pro) actieve deelname aan bestuursvergaderingen
 • Legt en houdt contact met sponsoren, leveranciers en alle andere betrokken bedrijven van SVU Volleybal
 • Contact onderhouden met Evelyne van de Foodcontainer, en eventuele andere cateraars voor SVU activiteiten. 
 • Houdt de gestelde doelen van de club in de gaten en past daar de eigen doelen op aan.
 • Bijhouden en monitoren van afspraken met leveranciers /sponsoren. Zorgt voor goed contact en eventuele contractverlening.
 • Stelt sponsorbrochure op. 
 • Regelmatig de mailbox controleren en z.s.m. antwoorden. 
 • Up-to-date houden van de SVU Website (agenda, nieuwsbrief, foto’s, teams etc.)
 • Up-to-date houden de publieke SVU Facebook (evenementen, promotieacties, filmpjes etc) en hier ook de communicatie van bijhouden
 • Organiseert aan het begin van seizoen met het bestuur de promotieactiviteiten, verzamelt ook daar meer mensen voor. 


Eigenschappen:

 • Creatief
 • Betrokken/verantwoordelijkheidsgevoel
 • Communicatief vaardig, ook naar bedrijven toe
 • Sociaal vermogend
 • Structureel/planmatige werkhouding
 • Niet gevoelig voor “waan van de dag”
 • Digitaal vaardig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.