In het verenigingsjaar 2020-2021 wordt er op de maandag- en woensdag getraind in het sportcentrum. Vanwege de coronamaatregelen trainen we nu ook op donderdag. De rondetijden kun je terugvinden onder het kopje corona news in de taakbalk.

In the association year 2020-2021, training will take place on Mondays and Wednesdays at the sports centre. Because of the corona measures we now also train on Thursdays. The lap times can be found under the heading corona news in the taskbar.