Coronaprotocol wedstrijden
18 september 2020
5x Why you should join SVU Volleybal
15 augustus 2022
Show all

Bestuur 52 gezocht!

Vind jij SVU Volleybal de allermooiste club die er is? Kun je er geen genoeg van krijgen? Ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken? En denk jij dat je volgend jaar misschien nog wel wat uurtjes over hebt om je in te zetten voor SVU? Dan is een bestuursjaar bij SVU misschien echt wat voor jou!

Naast je eigen volleybalteam zal je in het seizoen 2021-2022 nóg een team hebben: het bestuursteam. Samen zorg je ervoor dat alles binnen de club goed geregeld is en de club op verschillende vlakken verder groeit. Naast een bijdrage voor de club kan een bestuursjaar ook leerzaam zijn voor jezelf. Een jaar waarin je leert vergaderen, samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen en nog veel meer.

Hieronder kan je de verschillende profielschetsen lezen van alle functies. Mocht je nou meer willen weten, spreek dan een huidig bestuurslid aan. Zij kunnen je alles vertellen over hun ervaringen binnen het bestuur. Voor de meeste functies staat ongeveer tussen de 15-20 uur geschreven en is het werk officieel gezien part-time. Als je wil kan je er natuurlijk veel meer tijd in steken! Let wel op, bij deze tijd is zijn de biertjes na de training, lekker socializen tijdens thuisspeeldagen een aanmoediging tijdens eventuele PD-wedstrijden niet meegerekend. 

Spreekt je dit nou aan, stuur dan je CV en motivatiebrief naar: INFO@SVUVOLLEYBAL.NL. Zorg dat in de motivatiebrief naar voren komt waarom je in het bestuur wil, welke functie(s) je het leukst lijken, en wat je graag nog binnen SVU zou willen zien/wat je graag zou willen veranderen. Let op, de deadline is VRIJDAG 30 APRIL 23.59.

Na het opsturen van je schriftelijke sollicitatie zullen de sollicitatiegesprekken worden gepland. De gesprekken zullen ergens in de eerste of tweede week van mei plaatsvinden (indien mogelijk fysiek, afhankelijk van Corona). En wie weet wordt jij dan gepresenteerd als lid van bestuur 52 op de ALV maandag 31 mei!

*Bier of andere lekkernijen schijnen niet te helpen om een streepje voor te krijgen bij het huidige bestuur en de raad van commissarissen, maar je kan het altijd proberen!

‘’Waarom ik Voorzitter wilde worden? Vooral omdat je overal wat van af moet weten en dus een beetje een manusje-van-alles mag zijn. Dat maakt dat je werkzaamheden van week tot week kunnen verschillen en dat vind ik lekker werken.

Wat ik verder stiekem ook wel leuk vond aan het sturen van dit SVU-schip, was het steeds weer moeten inspelen op de nieuwe pandemie-situatie. Enerzijds iets om helemaal gek van te worden, anderzijds haalde ik er veel voldoening uit, want linksom of rechtsom we got this!.’’

PROFIELSCHETS BESTUUR SVU VOLLEYBAL 

Voorzitter

De functie van Voorzitter werd dit jaar uitgevoerd door Norma Henry. In deze functie is zichtbaarheid van groot belang. Je bent immers zowel voor leden als voor externen het aanspreekpunt voor de vereniging. Verder is het voor het leiden van het bestuur belangrijk dat je het overzicht bewaard. Niet alleen tijdens vergaderingen en discussies, maar ook over de gehele jaarplanning. Tot slot, stressbestendigheid. Ook in bestuursjaren waarin er geen pandemie is, zul je tegen onverwachte ‘problemen’ aanlopen. Op die momenten moet jij als voorzitter het hoofd koel houden en een oplossing bedenken.

Duur van de functie: Minimaal 1 jaar.

Geschatte werkdruk: 

De functie heeft een vrij constante drukte. Deze bedraagt normaliter ongeveer 8 tot 14 uur per week. De werkdruk is ook afhankelijk van hoeveel ondersteuning de andere bestuursleden nodig hebben.

Aansturing: 

Als voorzitter stuur je de andere bestuursleden en de commissiecoördinator aan. Zij doen ook veel op eigen initiatief, maar als voorzitter controleer je of iedereen zijn taken goed doet en ondersteun je hen wanneer nodig. 

Verantwoordelijkheden: 

 • Aanspreekpunt van het bestuur voor mensen binnen én buiten de vereniging;
 • Plannen en voorzitten van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen (ALV); 
 • Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging, zowel op volleybalgebied als op het gebied van andere (feest)activiteiten, toernooien, etc.; 
 • Verantwoordelijkheid voor waarborgen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. En nog belangrijker, het communiceren ervan. 

Bevoegdheden: 

 • Opstellen verengingsbeleid in samenwerking met andere bestuursleden;
 • Stem in bestuursvergadering (doorslaggevend indien een stemming gelijk eindigt);
 • Bevoegdheid om officiële documenten namens de vereniging te tekenen.

Taken:

 • Plannen en voorzitten van bestuursvergaderingen en de ALV (en de communicatie over de ALV naar de leden toe);
 • Plannen van halfjaarlijkse team- en trainersevaluaties, en aanpakken van eventueel gesignaleerde problemen/knelpunten;
 • Plannen van overleg met het sportcentrum aan het einde van het seizoen om afspraken te maken voor het volgend seizoen. Ervoor zorgen dat deze afspraken ten uitvoer worden gebracht;
 • Contact houden met het Sportcentrum;
 • Contact houden met de Raad van Commissarissen (RvC);
 • Bijwonen voorzittersoverleg verenigingen Amsterdam en andere activiteiten voor besturen, georganiseerd door de NeVoBo; 
 • Samen met de Hoofd TC trainers aanstellen;
 • Opstellen van het verenigingsbeleid en erop toezien dat het wordt nageleefd;
 • Opzetten en ondersteunen van commissies, en indien nodig of gewenst, zelf actief deelnemen in een commissie; 
 • Maken van de How-To-Survive;
 • Verantwoording afleggen op de ALV’s;
 • Voor de eerste van de maand de trainersdeclaraties inleveren bij het sportcentrum;
 • Administratieve zaken, zoals: AVG en verzekeringen.

Eigenschappen:

 • Accuraat
 • Flexibel / vindingrijk
 • Oplossingsgericht
 • Betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogend / benaderbaar
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Conceptueel vermogen

‘‘Waarom ik secretaris ben geworden? Misschien wel voor het voldane gevoel, als je na wekenlang puzzelen dan eíndelijk die wedstrijd hebt verplaatst én beide teams tevreden hebt gehouden. Of om het feit dat je soms lekker afwezig kunt zijn tijdens discussies, want jij moet er toch echt voor zorgen dat alles perfect op papier komt.’’

PROFIELSCHETS BESTUUR SVU VOLLEYBAL 

Secretaris

Dit jaar is de functie van secretaris bekleed door Julia Eijlander. Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt voor de leden. Alle in- en uitschrijvingen gaan langs jou. Wedstrijden inplannen en verzetten bij de Nevobo vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid. Jij zorgt voor het overzicht. Niet alleen voor de leden, maar ook binnen het bestuur zorg jij ervoor dat alles netjes georganiseerd is en alle administratie gemakkelijk is terug te vinden.

Duur van de functie: Minimaal 1 jaar.

Geschatte werkdruk:

Tijdens de piekperiode ongeveer 18 uur per week. Gedurende de rest van het jaar 5 tot 10 uur per week.

Piekperiode:

Eind augustus/begin september (start van het nieuwe seizoen) en eind januari/begin februari aan de start van de tweede helft van de competitie. 

Aansturing door:

De voorzitter, daarnaast heb je ook de vrijheid om de functie naar eigen inzien te bekleden. 

Verantwoordelijkheden:

 • Aanspreekpunt van het bestuur voor mensen binnen en buiten de vereniging;
 • Bijhouden ledenadministratie;
 • Verantwoordelijkheid voor het in- en uitschrijven van leden bij de Nevobo en het aanmelden van de teams voor de competitie;
 • Zaalbeschikbaarheid doorgeven aan de Nevobo en het Sportcentrum;
 • Beheren en op peil houden van de kledingvoorraad en uitgifte van kleding aan nieuwe leden;
 • Beheren van de spelerspassen en aanvraag en uitgifte van nieuwe passen aan nieuwe leden.

Bevoegdheden:

 • Opstellen verenigingsbeleid in overleg met andere bestuursleden;
 • Stem in bestuursvergadering;
 • Toegang tot ledenadministratie van de vereniging binnen de Nevobo (Sportlink en teamopgave op Nevobo.nl).

Taken:

 • Ontvangen, verwerken en (indien nodig) beantwoorden van alle binnenkomende post en e-mail; 
 • Notuleren tijdens ALV en bestuursvergaderingen;
 • Up-to-date houden van (oud) ledenbestand;
 • Het maken en up-to-date houden van de maillijsten en mailadressen van commissies; 
 • Aan- en afmelden van leden en inschrijven van teams voor competitie en beker/ nieuwjaarstoernooi bij de Nevobo; 
 • Aanmelden van de teams voor het Hajraa buitentoernooi;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en verzenden van de maandelijkse infomail;
 • Wedstrijden verzetten;
 • Opstellen en naleven van het verenigingsbeleid;
 • Bijwonen ALV en verantwoording afleggen;
 • Net als andere bestuursleden ben je het gezicht van de vereniging, wat betekent dat je representatief bent op thuisspeelavonden en -dagen en altijd klaar staat om vragen van leden te beantwoorden.

Eigenschappen:

 • Accuraat
 • Flexibel
 • Betrokken/verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogend

Het leukste aan mijn functie vind dat je veel vrijheid hebt om eigen beslissingen te maken aangezien je als penningmeester vrij zelfstandig bent in je functie. Daarnaast vond ik het prettig dat je als penningmeester overzichtelijk werkt en goed je administratie bijhoudt, want ik ga persoonlijk altijd wel lekker op duidelijke en overzichtelijke Excel-documenten.’’

PROFIELSCHETS BESTUUR SVU VOLLEYBAL

Penningmeester

‘’Does money stuff’. Tijmen Maas was dit jaar de penningmeester. In deze functie functioneer je zowel voor- als achter de schermen. Zo ben je veel bezig in Excel-bestanden en overzichten om je grootboeken bij te werken, maar ben je ook onder de leden om informatie van de leden te verzamelen (zoals hun betaalgegevens). Ook begeleid je commissies op financieel gebied en ben je dus op alle fronten binnen de vereniging zichtbaar. Maak je geen zorgen, je bent ook algemeen bestuurslid en springt bij waar nodig. 

Duur van de functie: Minimaal 1 jaar.

Geschatte werkdruk: 

Begin van het seizoen iets drukker, denk hier aan ongeveer 10 uur per week. Rond het IT een piekperiode, aan het einde van het seizoen iets rustiger en meer tijd om je overige bestuursleden te helpen.

Aansturing door: 

De voorzitter, echter, je hebt een erg zelfstandige functie. Eventuele aansturing en begeleiding 

gebeurt door de voorzitter. Ook heb je de Kascommissie die elk jaar voor de ALV je grootboek en begroting controleert, daarnaast kan je gedurende het jaar overleggen met de kascommissie als je hier behoefte aan hebt.

Verantwoordelijkheden: 

 • Hoofdelijk aansprakelijk voor de financiën van de vereniging;
 • Beheren van de financiën van de volleybalvereniging;
 • Uitstippelen financieel beleid;
 • Innen van betaalverzoeken;
 • Betalen van facturen.

Bevoegdheden: 

 • Beheer financiën;
 • Vaststellen verenigingsbeleid samen met de andere bestuursleden;
 • Stem in bestuursvergadering;
 • Uitdelen van automatische incasso’s.

Taken:

 • Innen contributie, betaalverzoeken, sponsergelden etc.;
 • Opstellen jaarlijkse begroting en begroting IT;
 • Opstellen jaarrekening;
 • Begrotingen controleren van commissies;
 • Begeleiden van commissies bij het opstellen van begrotingen en andere financiële aspecten;
 • Controleren van financiële uitgaven van commissies;
 • Contributie en betalingen voor activiteiten van leden innen
 • Samen met de Commissaris Externe Zaken zoeken naar mogelijke sponsors
 • Opstellen en naleven van verengingsbeleid samen met andere bestuursleden;
 • Algemene bestuurstaken;
 • Contact onderhouden met Arie/Michael (Sportcentrum);
 • Bijwonen ALV en het financiële beleid toelichten;
 • Facturen opstellen;
 • Betalen trainers;
 • Postvakje controleren;
 • Beheer archief.

Eigenschappen:

 • Punctueel
 • Overzichtelijk 
 • Praktisch
 • Financieel inzicht
 • Organisatorisch 
 • Goed met cijfertjes.

“Het leukst aan deze functie, ondanks corona tijd, vond ik dat het redelijk vaststaat wat je moet doen, maar dat je heel vrij bent in hoe je het zelf invult. Er zit zoveel afwisseling in dat het altijd leuk en afwisselend blijft. Daarnaast heb je een zware taak om de teamindeling in goede banen te leiden, maar als je zo’n hechte en leuke groep TC’ers hebt is dat geen probleem.”

PROFIELSCHETS BESTUUR SVU VOLLEYBAL 

Hoofd Technische Commissie

Als Hoofd Technische Commissie (TC), dit jaar uitgevoerd door Kjell van Bussel, heb je één van de meest publieke functie van de vereniging. Lopend door de zaal ben je verantwoordelijk voor al het materiaal (o.a. het ballenbeleid), de trainers, trainingstijden, scheidsrechters en de bijpassende trainingsschema. Deze combinatie van spelers, trainers en scheidsrechters zorgen ervoor dat je bijna iedereen binnen de verenging binnen no-time kent en je met iedereen een makkelijk praatje kan maken. Met een liefde voor schema’s en puzzels en een beetje sociale vaardigheden zal je al een heel eind komen. 

Duur van de functie: Minimaal 1 jaar.

Geschatte werkdruk:

De functie van Hoofd TC heeft aan het begin van het seizoen te maken met een grote piek. In augustus/september ben je heel veel met SVU bezig. Wanneer alles loopt neemt de druk iets af naar ongeveer 8-10 uur per week, maar dit kan variëren per week. Aan het einde van het seizoen kan je nog een kleine eindsprint verwachten waar de werkdruk naar 15-20 uur per week gaat. Denk aan concept indeling maken voor volgend seizoen, spelers- en trainersevaluaties etc.

Aansturing door: 

Als Hoofd TC sta je in nauw contact met de voorzitter en secretaris. De voorzitter kan helpen begeleiden en ondersteunen waar nodig en contact met de secretaris in belangrijk voor in/uitschrijvingen en wedstrijd verplaatsing voor scheidsrechters. 

Zelf geef je leiding aan de technische commissie (6-10 leden). 

Verantwoordelijkheden: 

 • Samen met de TC een teamindeling presenteren; 
 • Scheidsrechters verzamelen en indelen op alle niveaus;
 • Scheidsrechterscursus en eventuele trainerstrainingen; 
 • Trainers verzamelen en indelen.

Taken Hoofd TC:

 • Controleren werkzaamheden TC;
 • Trainers werven en aanstellen;
 • Ondersteuning trainers waar nodig;
 • Trainersbijeenkomst(en) organiseren;
 • Beleid m.b.t. toekomstvisie SVU bepalen en uitvoeren (op volleybaltechnisch gebied, op trainer gebied, arbitrage gebied);
 • Trainersenquête houden;
 • Gesprekken voeren met trainers n.a.v. evaluaties;
 • Materiaal beheer (en contact hierover met het Sportcentrum);
 • Organiseren scheidsrechter cursussen gedurende het seizoen;
 • Alle teams inschrijven op thuiswedstrijden om te fluiten;
 • Heel veel appjes sturen, mailtjes sturen, en telefoontjes plegen;
 • VS3 begeleiden, communiceren, nieuwe scheidsrechters werven. Opleiding en aanwijzing van wedstrijden gaat via de bond, maar er moet wel iemand coördineren en er moeten elk jaar weer mensen opgeleid en gemotiveerd worden;
 • V4 opleiden, communiceren, werven. Opleiden in principe binnen de vereniging regelen (evt samen met andere verenigingen);
 • V6 begeleiden en voorzien in de norm die gesteld is in het Clubarbitrageplan; 
 • Jaarlijks bijhouden en updaten van TC beleid;
 • Jaarlijks bijhouden en updaten van Clubarbitrageplan;
 • Opstellen en naleven van het verengingsbeleid samen met de andere bestuursleden.

Eigenschappen:

 • Enthousiast
 • Betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel
 • Praktisch inzicht
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal vermogen
 • Organisatietalent
 • Vermogen tot initiatief nemen
 • Vermogen tot delegeren

“Het leukst aan deze functie vind ik dat ik heel veel vrijheid heb en ook veel nieuwe vaardigheden heb aangeleerd. Hoe werk je aan een website? Hoe moet je onderhandelen met een zakelijke partij? Hoe kan je via online-kanalen zoveel mogelijk mensen bereiken? Ook ben ik gedisciplineerder en stressbestendiger geworden. Dat zijn fijne eigenschappen die ik ook na mijn bestuursjaar meeneem!”

PROFIELSCHETS BESTUUR SVU VOLLEYBAL 

Commissaris Externe Zaken

Dit jaar is deze relatief nieuwe functie uitgevoerd door Milou Francisca. In deze functie ben je vooral achter de schermen bezig om de zaken goed te regelen. Mailtjes sturen, en bellen met sponsoren gebeurd maandelijks en je bent dan ook niet op je mondje gevallen. Binnen het bestuur ben je over het algemeen van alles op de hoogte en spring je bij waar nodig. Alle update, info’s en overige informatie die je verzameld kan je goed samenvatten en op de website of op Facebook of Instagram zetten. Je begeleidt overige commissies waar nodig bij de organisatie van hun promo. 

Duur van de functie: Minimaal 1 jaar.

Geschatte werkdruk: 

De functie heeft een vrij constante drukte. Deze bedraagt ongeveer 8 uur per week.

Aansturing door: 

De voorzitter stuurt in principe aan, maar deze functie heeft veel ruimte voor eigen invloed. Jij als commissaris kan bepalen met welke bedrijven, doelgroepen en organisaties we in zee gaan. Het is dus meer in samenwerking met de voorzitter. Ook heb je nauw contact met de penningmeester, deze kan jou ook waar nodig helpen bij financiële deals. 

Verantwoordelijkheden: 

 • Communicatie vanuit SVU Volleybal naar sponsoren en alle andere relaties; 
 • Aanspreekpunt van het bestuur voor die (zakelijke) relaties van de vereniging;
 • Het beheer van de SVU-website;
 • Het beheer van de SVU sociale media, zoals de verschillende Facebook pagina’s en Instagram;
 • Voorzitter van de Promocie. 

Bevoegdheden: 

 • Stem in bestuursvergadering;
 • Opstellen verenigingsbeleid samen met de andere bestuursleden;
 • Promobeleid uitzetten;
 • Promoplannen indelen. 

Taken:

 • (Pro)actieve deelname aan bestuursvergaderingen;
 • Legt en houdt contact met sponsoren, leveranciers en alle andere betrokken bedrijven van SVU Volleybal;
 • Contact onderhouden met Evelyne van de Foodcontainer, en eventuele andere cateraars voor SVU activiteiten; 
 • Houdt de gestelde doelen van de vereniging in de gaten en past daar de eigen doelen op aan;
 • Bijhouden en monitoren van afspraken met leveranciers /sponsoren. Zorgt voor goed contact en eventuele contractverlening;
 • Stelt sponsorbrochure op; 
 • Regelmatig de mailbox controleren en z.s.m. antwoorden;
 • Up-to-date houden van de SVU Website (agenda, nieuwsbrief, foto’s, teams etc.);
 • Up-to-date houden de publieke SVU Facebook (evenementen, promotieacties, filmpjes etc) en hier ook de communicatie van bijhouden;
 • Organiseert aan het begin van seizoen met het bestuur de promotieactiviteiten, verzamelt ook daar meer mensen voor. 

Eigenschappen:

 • Creatief
 • Betrokken/verantwoordelijkheidsgevoel
 • Communicatief vaardig, ook naar bedrijven toe
 • Sociaal vermogend
 • Structureel/planmatige werkhouding
 • Pro-actief
 • Gedisciplineerd
 • Flexibel
 • Digitaal vaardig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.